Apartment L-Neihu
Enjoying solitary - Wenshan
Apartment L-Taichung
House M
Apartment S / Neihu
Cafe Shop_Taipei
Apartment S / Linkou
Apartment T / Linkou
Office M / Taipei
Apartment L / Donghu
Apartment C / Luzhou
PHASE6 Design Studio
Apartment H / Luzhou
Apartment H / Neihu
Apartment C / Zhubei
Apartment L / Hsinchu
La Pain Fou Bakery
House L / Xindian
Apartment T / Wenshan
Office M / Neihu
Apartment C / Heping E. Rd.
Apartment T / Zhubei
Apartment T / Zhonghe